Ngành nghề sx NHÀ KHO NGOẠI QUAN
Địa điểm ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH - ĐỒNG NAI
Đơn vị tổng thầu
Ngành nghề ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH - ĐỒNG NAI
Khu vực Miền Nam
Quy mô

m 2 50000

tấn0

Tư vấn bán hàng: 090 4483 609 - 0254.3740.410