Ngành nghề sx Ngành nghề:
Địa điểm LONG AN
Đơn vị tổng thầu
Ngành nghề BAO BÌ
Khu vực Khu vực:
Quy mô

m 2 20000

tấn0

Tư vấn bán hàng: 090 4483 609 - 0254.3740.410