Ngành nghề sx BAO BI
Địa điểm LONG AN
Đơn vị tổng thầu
Ngành nghề Công nghiệp
Khu vực Miền Nam
Quy mô

m 2 6000

tấn0

Tư vấn bán hàng: 090 4483 609 - 0254.3740.410